Poikkeusoloista huolimatta Arjen toimintakyky -hankkeessa oli hyvä fiilis ja tekemisen meininki. Huhtikuussa tiimi laajeni hanketutkijalla ja touko-elokuussa kahdella tutkimusassistentilla.

Teimme hankkeessa toukokuussa 2020 poikkeustilakyselyn, johon saimme 531 vastausta 27 järjestön tai hankkeen kautta. Tämän lisäksi kesän aikana tehtiin 65 puhelinhaastattelua. Aineistonkeruu valmisteltiin yhteistyössä MIPA 2.0 -tutkimusohjelman ja Toimintakyky kuntoon -avustusohjelman kanssa. 

Kyselyn avulla saimme kerättyä alueellisesti laaja-alaista ja kallisarvoista tietoa sote-järjestöjen tavoittamien ihmisten poikkeusarjesta. Tulokset osoittivat poikkeustilan vaikutusten moniulotteisuuden. Avoimet kyselyvastaukset ja haastattelut nostivat esiin, kuinka valmiustilan aikana toisilla ei elämä ollut muuttunut ollenkaan tai poikkeustilalla oli ollut arkeen myönteisiä vaikutuksia. Toiset taas kokivat elämänpiirinsä kapeutumista, yksinäisyyttä tai huolta liittyen etenkin psyykkiseen hyvinvointiinsa ja läheisiinsä. 

Pandemian olivat kokeneet erityisen voimakkaasti haastatellut, joilla oli ollut mielenterveysongelmia tai jotka kuuluivat sairauden takia riskiryhmään. 

Tulevaisuudessa tulisi kiinnittää huomiota siihen, kuinka matalan kynnyksen palvelut saavuttavat poikkeusoloissa ihmiset, joilla on heikot verkostot ja verkkotaidot. Kyselystä tehtiin kattoraportin lisäksi kymmenkunta raporttia eri sote-järjestöille.

Tuloksia esitettiin muun muassa Tiimi-lehden Tutkittua-palstalla ja Tietopuu-sivustolla. Lisäksi aineiston pohjalta kirjoitettiin kaksi erillistä lukua Toimintakyky kuntoon -ohjelman ja Humakin yhteisjulkaisuun. Aiheesta pidettiin useampia esitelmiä foorumeina muiden muassa Perhetutkimuksen, Vaikuttavuuden tutkimuksen, Sosiaalipolitiikan ja Terveyspsykologian päivät.

Vuoden aikana tutkimme myös toimintakyvyn vaikeuksia, läheistematiikkaa sekä ennenaikaista kuolleisuutta päihde- ja mielenterveysongelmien yhteydessä. Saimme artikkeleita päätökseen ja teimme kyselyitä hankekumppaneille tuttuun tapaan. 

Tietopuun tutkimustiivistelmien tietokantaan tehtiin parikymmentä tiivistelmää tutkimusartikkeleista. Loppuvuoden huipennukseksi PARADISE24fin julkaistiin THL:n Toimia-tietokannassa joulukuussa. 

Arjen toimintakyky -hanke (2017–2020) toimii aktiivisesti järjestöjen ja palveluntarjoajien tukena työikäisten ihmisten toimintakyvyn vahvistamisessa. Hanke kuului Toimintakyky kuntoon -avustusohjelmaan. Sosiaali- ja terveysministeriön Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlan kunniaksi perustetun avustusohjelman kohderyhmänä olivat työikäiset suomalaiset, joiden toimintakyky on heikentynyt tai vaarassa heikentyä.