A-klinikkasäätiön 65. toimintavuosi alkoi ja jatkui yllätysten merkeissä. Olimme suunnitelleet lukuisia tapoja juhlistaaksemme merkkivuotta, mutta koronapandemia laittoi nopeasti suunnitelmat uusiksi. Vuosi opetti meille paljon.

Henkilöstön hyvinvointi – tai oikeammin sen mahdollinen horjuminen – oli suurin huolenaihe, kun siirryimme nopealla aikataululla etätyöhön. Järjestely jatkui vuoden vaihduttuakin, mutta huoli lievittyi: valtaosa viihtyy hyvin myös etätöissä ja koronaongelmilta pääosin vältyttiin. Kun ihmiset eivät liiku, eivät liiku tauditkaan.

Kävi jopa niin, että yhteisiä hankkeita ja toimintoja oli enemmän kuin edellisenä vuotena. Tämä johtuu ihmisten luovuudesta ja aktiivisuudesta, mutta myös siitä, että uudet työtavat ruokkivat yhteistyötä tiimien ja ryhmien välillä.

Vuosi oli uuden strategiakautemme ensimmäinen vuosi, ja sitä vietiin vauhdikkaasti eteenpäin. Kun digitaalisiin työkaluihin oli jo meillä totuttu, oli luontevaa siirtyä käymään keskusteluja verkossa.

Webinaareiksi muutetut seminaarit olivat menestys. Koska tilarajoituksia ei ollut, osallistujamäärät kasvoivat moninkertaisiksi aiemmista. Tilaisuuksia oli enemmän ja niitä järjestettiin aikaisempaa yhteistoiminnallisemmin. 

Säätiön valtuuskunta ja oikeusministeriö toteuttivat alkuvuodesta seminaarin päihdekuntoutuksen vaikuttavuudesta ja loppuvuodesta webinaarin asiakkaiden oikeuksien toteutumisesta päihdehuollossa. Eettinen toimikunta yhteistyötahoineen järjesti webinaarin julkisten hankintojen toteuttamisen vaihtoehdoista ja valintojen eettisistä vaikutuksista. Tampereella Völjy- ja Naiserityinen asunnottomuustyö -hanke tuottivat webinaarin traumatietoisesta työotteesta asunnottomuutta vähentävässä asiakastyössä.

Viestintä, Verkko-Vinkki, Katuklinikka ja Dopinglinkki järjestivät webinaarin anonyymin Tor-verkon mahdollisuuksista haittoja vähentävässä työssä. Säätiön ja A-klinikka Oy:n kokemus- ja vertaistyön asiantuntijaryhmä yhteistyökumppaneineen kokosi ihmisiä keskustelemaan kokemustiedosta ja sen käyttömahdollisuuksista.

Ikävin yllätys oli, että pandemia sulki nopeasti ovet kaikkein huono-osaisimpien palveluista. Jokseenkin kaikissa hankkeissa jouduttiin organisoimaan työtä kokonaan uudella tavalla. Sen lisäksi Helsingin Katuklinikka järjesti säätiön viestinnän kanssa vaate- ja varustekeräyksiä asunnottomien ja kadulla elävien asiakkaidemme auttamiseksi. Oheen on rakentunut myös varainhankintaa ja vapaaehtoistoimintaa. 

Toiminnot veivät uutta strategiaa eteenpäin, vaikka niitä kaikkia ei toimintaa valmisteltaessa osattu etukäteen suunnitella. Säätiön ja yhtiön hallitusten strategiapäivä tuotti runsaasti konkreettisia ehdotuksia yhteisille toiminnoille ja niiden kehittämiselle.

Kaiken kaikkiaan vuosi 2020 oli säätiön 65-vuotisen historian arvoinen. Tutustu juhlavuotemme tapahtumiin ja niissä pidettyihin esityksiin ja puheenvuoroihin.

Terveisin
Olavi Kaukonen, toimitusjohtaja
Pekka Hakkarainen, hallituksen puheenjohtaja