Vuosi 2020 oli monella tapaa haastava A-klinikka Oy:lle, sillä Covid-19 -kriisi ja siihen liittyvät toimet vaikuttivat myös yhtiön toimintaan. Hyvin lähtenyt alkuvuoden 2020 myynnin kasvu tyrehtyi, mutta ripeän ja tavoitteellisen toiminnan seurauksena Covid-19 -haitat yhtiölle saatiin kuitenkin minimoitua. 

Kykenimme tarjoamaan palveluita laajasti niin kasvokkain sekä erityisesti etänä, mikä mahdollisti hoitojen jatkumisen pandemiasta huolimatta. Erityinen kiitos tästä kuuluu osaaville esimiehillemme ja sitoutuneelle henkilökunnalle, jotka mukautuivat muuttuvan tilanteeseen joustavasti ja ammattitaidolla.

Yhtiö osallistui noin 20 kilpailutukseen vuonna 2020. Määrä kasvoi selkeästi edellisestä vuodesta. Yhtiö pärjäsi kilpailutuksissa tavoitteiden mukaisesti. Stopparia Lahdessa laajensimme vastaamaan alaikäisten päihdehoitojen tarpeeseen. 

Digitaalisissa ja yksityisissä palveluissa myynti kasvoi selkeästi aiempiin vuosiin verrattuna ja onnistuimme solmimaan uusia yhteistyösopimuksia. Niiden myötä pystymme tarjoamaan laadukkaita päihdepalveluita varhaisemmassa vaiheessa, jolloin vakavien haittojen riskiä voidaan pienentää tehokkaasti. Tämä hyödyttää pidemmällä aikavälillä yksilöä ja erityisesti hänen lähipiiriään. Uskomme tämänkin toimintamme vähentävän päihteiden käytöstä aiheuttavia haittoja yhteiskunnalle osana yhteiskunnallista vastuutamme.

Jatkoimme aktiivisesti myös viime vuonna rakenteiden, tietojärjestelmien, tuotannon ja myynnin uudistamista sekä prosessien vahvistamista. A-klinikka Oy panosti kehittämistyöhön niin nykyisten palveluiden sisältöjen ja toimintamallien uudistamisella kuin digitaalisissa palveluissa. Haimme uutta osaamista ja näkemystä sijoittamalla biofeedback-tekniikkaa kehittävään Neubit Oy:öön, jonka kanssa kehitämme uusia hoitoa tukevia ratkaisuja digitaalisiin päihdepalveluihimme.

Vuoden 2021 osalta odotamme sitä, miten voimakkaasti Covid-poikkeusajat näkyvät päihdepalveluiden tarpeena. Samalla olemme huolissamme siitä, missä määrin yhteiskunta on valmis vastaamaan palvelujen kasvavaan tarpeeseen. Myös sote-ratkaisun yksityiskohdat varmistuvat vuoden 2021 aikana, millä voi olla isokin merkitys päihdepalveluille ja A-klinikka Oy:lle.

Terveisin
Kaarlo Simojoki, toimitusjohtaja, A-klinikka Oy