Vuosi 2020 oli koronan vuoksi myös A-klinikka Oy:llä todella poikkeuksellinen. Koko henkilöstön huolellisen ja vastuullisen toiminnan ansiosta asiakkaille ja potilaille pystyttiin kuitenkin tarjoamaan laadukasta hoitoa koronasta huolimatta.

Vuoden 2020 aikana A-klinikka Oy:n palveluissa asioi 11 416 asiakasta. Se ei olisi onnistunut ilman sitoutunutta henkilökuntaa, 457:ää ammattilaista.

Kuva
infograafi A-klinikka Oy:n vuodesta 2020