Tuloslaskelman ylijäämäksi muodostui noin 0,3 miljoonaa euroa ja varsinaisen toiminnan tuottojäämäksi noin 0,9 miljoonaa euroa. Poistoja rakennuksista, koneista ja kalusteista, muista aineellisista hyödykkeistä sekä atk-ohjelmistoista tehtiin yhteensä 390 454 euroa.

Toimintavuoden tuotot olivat 8,5 miljoonaa euroa. Säätiön kokonaistuotot nousivat edellisestä vuodesta 3,6 %.

Toiminnan rahoitus

Kuva
A-klinikkasäätiön tuotot 2020

Säätiön toimintavuoden kulut olivat 8,1 miljoonaa euroa. Kuluista 43 % muodostui palkka- ja henkilöstömenoista, jotka laskivat 6,8 % vuodesta 2019. Keskushallinnon kulut olivat 1,4 miljoonaa euroa, kuntouttavan työtoiminnan kulut 0,4 miljoonaa euroa ja toimitilakulut 2,9 miljoonaa euroa.

Vuosimenot

Kuva
A-klinikkasäätiön kulut 2020

Projektitoiminnan kulut olivat 2,6 miljoonaa euroa ja toimitilojen kulut 2,9 miljoonaa euroa. Säätiön varsinaisen toiminnan kulut laskivat 3,9 % edellisestä vuodesta. 

Investointeja ei tehty tilikaudella. Vuoden 2020 lopussa säätiöllä oli 1,7 miljoonaa euroa pankkilainoja. Säätiön lainankanto on hyvin hallittavissa.

Talousluvut ovat alustavia ja saattavat vielä muuttua tietojen tarkentuessa.