Etsivässä nuorisotyössä koetettiin noudattaa kevään korona-aikana suositusten mukaisia etätyön toimintatapoja, mutta ne osoittautuivat erittäin hankalaksi asiakastyössä, joten työtä tehtiin kohtalaisen normaalisti. 

Nuorten keskuudessa käytössä olevat sovellukset ovat tulleet tutuiksi viestintävälineiksi. Mielenterveyden häiriöillä ja päihteidenkäytöllä oireilevien nuorten kohdalla yhteydenpidot hoidettiin lähinnä soittamalla ja tapaamisilla. 

Nuorilla oli suurta tarvetta kontaktikohtaamisiin. Tämä saattaa johtua siitä, että suurin osa matalan kynnyksen toimijoista on joutunut tarjoamaan kontaktipalveluja ”säästöliekillä” ja etäyhteyksin koronarajoitusten vuoksi. Nuorten on ollut erittäin haasteellista hakeutua vapaa-ajan päihteettömiin palveluihin tai luoda ja ylläpitää ystävyyssuhteita.

Korona-ajan ilmiöistä eräs nuori hyvin tokaisi: "Yritä itse saada päihteettömyyteen vertaistukea, kun kaikki vertaistukipaikat on kiinni tai etänä ja ite olet kirjaston koneen varassa."

A-klinikkasäätiön Salon etsivällä nuorisotyöllä oli vuonna 2020 yhteensä 71 eri asiakasta. Asiakkaat ovat pääsääntöisesti ohjautuneet sosiaalitoimesta, päihdekuntoutuksesta ja toisen asteen oppilaitoksista. 

Turussa vuoden aikana etsivän nuorisotyön asiakkuuteen on sitoutunut 113 nuorta. Etsivä nuorisotyö jatkaa 36 nuoren kanssa tulevaisuus- ja ohjaustyötä vuoden 2021 aikana.

Etsivä nuorisotyö on koettu hyvin tärkeäksi korona-aikana:

Onneks edes sua voi nähdä livenä, kun muuten olisin vaan koton.