Salossa toiminta muutti muotoaan keväällä toimintakeskusten sulkeuduttua kävijöiltä. Työntekijät valmistivat asiakkaille valmiita kotiannoksia ruokaa, joita he saivat hakea sovittuina aikoina. Lahjoituksena tulleita elintarvikkeita jaettiin. Asiakkaille soiteltiin ja kyseltiin kuulumisia.

Myös pyykkiä oli mahdollista tuoda pesuun sovittuna aikana. Asiakkaille järjesteltiin tarvittaessa katkaisuhoito- ym. paikkoja. Erilaisten viranomaisasioiden hoidossa pyrittiin auttamaan muutenkin mahdollisimman paljon. 

Osaa asiakkaista käytiin kotiovella asti tervehtimässä huonon kunnon vuoksi. Riskiryhmään kuuluville tehtiin kauppareissut ja vietiin kauppakassit oven taakse. 

”Korona-aika ja varsinkin kevään sulkuaika oli meille työntekijöille todella opettavaista aikaa ja jopa rankempaa, vaikka toimintakeskukset olivat kiinni. Asiakkaiden ongelmat nousivat ihan uudessa mittakaavassa esiin ja parhaamme mukaan pyrimme heitä auttamaan. Samalla korostui se, että monelle olemme olleet ainoita, tärkeitä tukijoita”, miettii Salon kuntouttavan työtoiminnan palveluesimies Minna Kallio.

Kävijöiltä tuli kovasti kiitosta koronakevään aikana toiminnasta ja huolenpidosta ja erityisesti henkisestä tuesta ja keskusteluista. 

Kuva
kuvassa laatikkoruokia uuniin menossa


Kotkassa ja Lahdessa kuntouttavan työtoiminnan työt keskeytyivät maaliskuussa, juuri kun oli päästy vauhtiin. Pahoillaan olivat niin kuntoutuvat kuin ohjaajat. Työt jatkuivat etänä siltä osin kuin oli mahdollista. Ohjaajat jatkoivat kiinteistöjen korjaus- ja kunnossapitotöitä.

Kuntoutujiin otettiin yhteyttä eri tavoin ja päivitettiin kunkin henkilön henkilökohtaista tilannetta. Halu taas työn touhuun oli kova jo parin viikon poissaolon jälkeen, koska aika tuntui menevän hukkaan. 

Myös ryhmän antamia sosiaalisia yhteyksiä kaivattiin. Niinpä tavattiin pienissä ryhmissä ja yhteyttä pidettiin koko porukan kesken Facebookin, puhelimen ja joskus jopa kahvittelun merkeissä.

Useiden kuntoutujien tekemien kyselyjen ja tiedustelujen myötä saatiin aloittaa työt hyvin pienessä mittakaavassa. Työvoimatoimiston asenne oli kannustava ja rohkaiseva. Toiminnan jatkamiselle ei ollut mitään estettä, kunhan koronan vaatimat suojatoimet olivat käytössä. 

Sana kiersi kuntoutuvien kesken, ja jo toukokuussa heistä yli puolet oli työn touhussa. Vaihtuvuutta oli vähän, koska kaikki yhtä henkilöä lukuun ottamatta palasivat ahkeroimaan. Se yksi, joka ei palannut, oli sitoutunut aloittamaan oman uran vertaistukihenkilönä. Hienoa, että edes jollakin oli onni potkaissut koronan aikana.

Kuva
rakennusmiehiä rivitaloa remontoimassa

Salossa ehdittiin syksyllä elää hetki tavallisempaa arkea. Oli mukavaa, kun muutama retkikin pystyttiin tekemään.

Loppuvuonna Salon toimintakeskuksissa olisi riittänyt kävijöitä vaikka kuinka paljon, mutta 10 henkilön rajoitus toi omat haasteensa. Asiakkaita jouduttiin valitettavasti jopa käännyttämään pois ja ohjaamaan tulemaan myöhemmin uudelleen. 

Pääasia, että kuitenkin saatiin pitää toimintakeskukset avoinna toisin kuin keväällä.

Salossa toimintaa on yritetty pitää yllä rajoituksista huolimatta mahdollisimman normaalisti. On pyritty tarjoamaan kaikki peruspalvelut, jotka normaalistikin ovat olleet toimintakeskusten kävijöiden saatavilla.

Kuntouttavaan työtoimintaa olisi tulossa ihmisiä koko ajan, mutta aloitusta on jouduttu heidän kohdallaan siirtämään rajoitusten vuoksi.