Peluurin vuoden 2020 kohokohta oli helmikuussa, kun sisäministeri Maria Ohisalo ja sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen avustajineen vierailivat Peliklinikalla ja tutustuivat siellä tehtävään asiakastyöhön ja tutkimukseen. Peluuri toimii osana Peliklinikkaa.

Tapaamisessa käytiin vilkasta keskustelua rahapelihaitoista, rahapelipolitiikasta ja arpajaislain uudistamisen tarpeista. Ministereitä kiinnostivat erityisesti rahapelaajien velkaantuminen ja talousongelmat, rahapelaamisen kanavat sekä pelaamisen hallinnan työkalujen toimivuus. 

Asiakastyötä tekevät kertoivat, että asiakkaiden ongelmat ovat monimutkaistuneet ja syventyneet. Esimerkiksi suurista veloista on tullut yhä tavallisempia helposti saatavien kulutusluottojen myötä.

Peluurin edustajat painottivat ministerivierailulla, että rahapelihaittojen ehkäisy ja vähentäminen ei nykyisellään toteudu riittävällä tavalla. Niiden tulee olla ensisijaisia tavoitteita käynnissä olevassa lainvalmistelussa. 

On tärkeää vähentää rahapelaamisen näkyvyyttä ja saatavuutta ihmisten arjessa, taata tuki- ja hoitopalvelut asuinpaikasta riippumatta sekä huomioida peliongelmien aiheuttamat haitat yksilöille ja yhteiskunnalle kaikessa päätöksenteossa.

Koronavuosi ja Veikkaus Oy:n pelisalien ja rahapeliautomaattien osittainen kiinniolo sekä vedonlyöntikohteiden väheneminen näkyivät jossain määrin Peluurissa. 

Yhteydenottojen määrä laski hieman vuodesta 2019 johtuen pääasiassa automaattipelaajien yhteydenottojen vähenemisestä. Väheneminen oli selkeintä keväällä ja tasaantui vuoden loppua kohden. Peluurin muissa palveluissa ei näkynyt samanlaista laskua. 

Peli poikki -ohjelman jono pysyi pitkänä koko vuoden. Tehostartti-ryhmät täyttyivät varsin nopeasti, ja ryhmäkokoja kasvatettiin kasvaneen kysynnän vuoksi.

Peluuriin tuli vuonna 2020 noin 2 000 rahapeliongelmaa koskevaa yhteydenottoa (vuonna 2019 noin 2 200), joista 79 % oli puheluita ja 21 % yhteydenottoja chatissa. 

Enemmistö eli noin 70 % yhteydenotoista tuli ongelmallisesti pelaavilta. Läheisten yhteydenottoja oli noin neljännes ja loput tulivat työssään peliongelmia kohtaavilta ammattilaisilta. Peli poikki -ohjelman kävi läpi 253 henkilöä (vuonna 2019 225).