Vuosi 2020 oli NEA- eli Naiserityisyys asunnottomuustyössä -hankkeen viimeinen toimintavuosi. A-klinikkasäätiön osahankkeessa työskenteli yksi työntekijä tiiviisti Tampereen seudulla asunnottomuustyötä tekevän Völjyn työryhmän kanssa.

Kohderyhmänä olivat huumeita käyttävät naiset, jotka tarvitsivat tukea asumiseen liittyvissä asioissa.

Apu oli hyvin käytännöllistä, kiinnipitävää ja lähti naisen omista tarpeista. Naisten avun tarpeet liittyivät psykososiaaliseen tukeen, viranomaisasioihin ja etuuksien hakemiseen, vuokranmaksusta huolehtimiseen, apuun kodin ylläpidossa, uuden asunnon löytämiseen ja palveluissa rinnalla kulkemiseen. 

Asumisen tuen lisäksi Völjyssä järjestettiin naisten toiveista lähtenyttä ja naisille suunnattua omaa toimintaa. Kerran kuukaudessa pidettiin Naisten päivä, jolloin tarjolla oli mukavaa tekemistä, naisvertaisuutta ja pientä syötävää. 

Naisille järjestettiin myös omia retkiä. Käytiin muiden muassa ilmajoogassa, lasinpuhalluksessa ja rentoutuksessa. Muutaman naisen kanssa tehtiin juliste- ja korttiprojekti, jossa naisten tekemistä piirroksista ja maalauksista painettiin kortteja ja julisteita. Yhden osallistujan kanssa toteutettiin taidenäyttely, joka kiersi Helsingin päiväkeskuksissa. 

Huomasimme, että Naisten päivät, retket ja muu naisille suunnattu toiminta oli hyvä keino tavoittaa naisia, jotka eivät syystä tai toisesta uskaltaneet tulla miesvaltaisiin palveluihin. 

Kotikäynnit ovat olleet itselleni tosi mieluisia. On kiva että joku tulee käymään ja saa päivitellä kuulumiset ja tarpeen tullen vaikka purkaa mielen päällä olevia asioita. Ylipäänsä kaikki NEAn toiminta on ollut minulle korvaamatonta. 

Jokaisen palveluihin tulevan naisen tarina on erilainen, kullakin on oma polkunsa. Naisten kanssa tehtävässä työssä korostuu luottamuksen saavuttamisen tärkeys ja traumataustan ymmärtäminen. Naiset ovat huumemaailmassa erityisen haavoittuvassa asemassa. Rajojen rikkomisia ja traumatisoivia kokemuksia saattaa kertyä matkan varrella. Niitä voi olla jo lapsuudesta saakka. 

Naiset kantavat usein häpeää ja syyllisyyttä omasta tilanteestaan. Halu pärjätä ja näyttää pärjäävältä on suuri. Häpeä tekee avun pyytämisen hankalaksi. Apua saatetaan pyytää vasta, kun omat voimat ovat loppuneet ja tilanne ajautunut umpikujaan. Lisäksi naiset kokevat paljon yksinäisyyttä ja turvattomuutta. Turvallisuuden tunteen ja luottamuksen syntyminen on ensisijaisen tärkeää työskenneltäessä naisten kanssa.

On mukava 3 viikon välein nähdä kotonani kotiin liittyen. Olen aina iloisempi, kun kotikäynti on, ja huojentuneempi, kun olen saanut apua. 

On tärkeää, että Völjyssä pystymme huomioimaan myös naiset ja heidän tarpeensa miesvaltaisessa työkentässä. 

Naisten kanssa tehty työ myös näkyy: Völjyn asiakaskäynneistä naisten osuus nousi erityisesti vuoden 2020 aikana. Naisten tekemien käyntien osuus oli vuonna 2019 30 %, vuonna 2020 35 % ja vuoden 2020 viimeisen puolen vuoden aikana 41 %. 

Naiserityisyys tuntui löytäneen paikkansa myös Völjyn arjessa. Uusia naisasiakkaita löysi palveluun, asunnottomuustyön naistyön verkosto käynnistyi ja traumatietoisesta työotteesta järjestettiin paikallista ja valtakunnallista koulutusta. 

Hukkuisin laskuihin ilman NEA-hanketta. Se, että joku jaksaa kysellä perään ja kohtelee kuin normaalia ihmistä, on suurempi apu puhtaan elämän aloittamisessa kuin uskoisi. Kun on joku tukemassa, se antaa voimia yrittää kiivetä pohjalta. 

Työssä jaksamista lisää työyhteisön tuen ja säännöllisen työnohjauksen lisäksi ymmärrys asiakkaan traumaoireilusta ja siihen liittyvästä käyttäytymisestä. Völjyn työntekijöille on toiminnan alusta lähtien järjestetty koulutusta ja ohjattua keskustelua traumojen ja niiden aiheuttamien tunnehaavojen huomioivasta työotteesta. Viime vuosina työotetta on alettu kutsua traumatietoiseksi tai traumainformoiduksi työotteeksi. 

Kiinnostus saada lisää tietoa, jakaa opittua ja viedä eteenpäin traumainformoidun työotteen ajatusta asunnottomuustyössä johti siihen, että syyskuussa 2020 Völjy ja NEA-hanke järjestivät yhteisen webinaarin aiheena traumainformoitu työote ja päihdetaustaisten henkilöiden asumisen tuki. Webinaari sai lämpimän vastaanoton. Ilmoittautuneita oli lähes 700, joten tiedon tarve oli ilmeinen.

Webinaari toteutettiin Völjyn tiloissa siten, että lähes kaikki kouluttajat olivat paikalla suurimman osan koko päivästä. Niin Völjyn ja NEA-hankkeen työntekijät kuin asiantuntijakouluttajat kokivat, että oltiin merkittävän tiedon jakamisen äärellä. Tunnelma Völjyn ”studiossa” oli huikea. Myös palaute tilaisuudesta oli kiittävää.

NEA-hankkeessa tehdystä työstä ilmestyi julkaisu Kohti kotia ja turvaa – Naiserityisyys asunnottomuustyössä. Julkaisuun on koottu hyviä käytäntöjä, joita ovat syntyneet kohdattujen naisten ja heistä nousevien toiveiden ansiosta. 

Vaikka NEA-hanke päättyi, naiserityisen työn juurruttaminen Völjyn työhön jatkuu edelleen. Eikä naisia unohdeta.