Koronakriisin takia tehdyt rajoitustoimet nostivat huolen perheiden hyvinvoinnista ja varsinkin lasten tilanteesta. Poliisi raportoi kotihälytysten määrän kasvusta useampaan otteeseen vuoden aikana ja raportoi kotihälytysten määrän kasvaneen neljännellä 2020. Lasinen lapsuus -työ ja Helsingin kaupungin lähisuhdeväkivallan ehkäisytyöryhmä reagoivat huoleen Perherauhanjulistus-kampanjalla.

Kampanja käynnistyi 4.4.2020 perherauhanjulistuksella, jonka näyttelijä Tommi Korpela luki MTV-kanavalla. Tämän jälkeen tallenne pyöri viikon verran MTV:n ja Ylen tv-kanavilla. Sivun kokoiset kampanjamainokset julkaistiin 10.4. Helsingin Sanomissa ja pääsiäisen Iltalehdessä. Helsingin kaupunki toi Perherauhanjulistuksen näyttävin mainoksin kaupungin katukuvaan. 

Perherauhanjulistuksen tiedote huomioitiin useissa medioissa ja perherauhanjulistus sai laajalti huomiota myös sosiaalisessa mediassa. Twitterissä aihetunnisteella #perherauhanjulistus on twiitattu 119 kertaa ja twiitit ovat tavoittaneet yli 600 000 Twitterin käyttäjää. Erityisen paljon näkyvyyttä saivat kampanjan suojelijan, tasavallan presidentti Sauli Niinistön, omat twiitit perherauhanjulistuksesta.

Lasinen lapsuus julkisti Ensi- ja turvakotien liiton kanssa tiedotteen perheiden palveluiden turvaamisesta 28.4., jossa kerrottiin myös perherauhanjulistuksesta. Myös se sai hyvin medianäkyvyyttä.  

Perherauhanturvaajia osallistui toukokuussa presidentin kanslian aloitteesta järjestettyyn virtuaalitapaamiseen presidentti Sauli Niinistön kanssa. Mukana olivat Lasisen lapsuuden lisäksi edustajat Helsingin kaupungin lähisuhdeväkivallan ehkäisytyöstä, Ensi- ja turvakotien liitosta ja Mannerheimin lastensuojeluliitosta.

Ydinviesti presidentille oli, että vaikka rajoitustoimia ollaan asteittain purkamassa, perheiden tuen tarve ei suinkaan ole vähenemässä, pikemminkin päinvastoin. Presidentti oli asiasta samaa mieltä.  

Kampanjaa rahoittivat Alko osana alkoholihaittojen ennalta ehkäisemiseksi tehtävää vastuullisuustyötä ja Helsingin kaupunki.
 
Lasinen lapsuus – haastava arki -toiminta on jo vuosien ajan järjestänyt netissä toimivia vertaistukiryhmiä lasisen lapsuuden kokeneille aikuisille. Kokemusten mukaan netti koetaan yhä vahvemmin aidoksi ja hyödylliseksi kohtaamisen ja vertaistuen paikaksi. 

Vuoden aikana toteutetut kolme ryhmää saivat osallistujilta keskimäärin arvosanan 4,8/5. Aikuisten nettivertaistuen kehittämistyö saavutti yhdenlaisen lakipisteensä, kun syksyn ohjattu vertaisryhmä sai kaikilta palautekyselyyn vastanneilta osallistujilta hyödyllisyydestään täyden arvosanan 5.  

Moni ei elämässään saa tai uskalla koskaan kokea tällaista yhteisöllisyyttä ja tunteiden avaamista. Olemme etuoikeutettuja haavoinemme. <3 

En olisi uskonut, että näin ’etänä’ saa tällaisen luottamuksen ja ymmärryksen aikaan, on ollut antoisaa kirjoittaa ja vielä ehkä jopa enempi lukea. 

Lasinen lapsuus – haastava arki -hankkeessa tuetaan perheellistymisen alkuvaiheita eläviä perheitä, joiden arkea varjostaa vanhemman lasisen lapsuus.

Hankkeessa on tähän mennessä tavoitettu pääasiassa pelkästään pienten lasten äitejä, Niinpä vuonna 2020 satsattiin erityisesti isien tavoittamiseen. Vuoden aikana järjestettiin yhteistyössä Kuopion Kirkkopalveluiden Erityisesti isä -toiminnan kanssa kaksi isille suunnattua ryhmää, toinen verkossa ja toinen kasvokkain kokoontuvana.  

Osallistujat kertoivat palautteessa ryhmien olleen heille hyvin antoisia. Työskentely isien parissa jatkuu vuonna 2021. Tavoitteena on isille suunnatun ryhmätoiminnan levittäminen neljälle uudelle paikkakunnalle: Mikkeliin, Kuopioon, Jyväskylään ja Varkauteen.   

Isänä sitä on kaivannut keskustelua tästä asiasta. En koe, että tästä kovinkaan paljoa miesten kesken puhutaan, jos ollenkaan.