Vuonna 2020 käynnistyi A-klinikkasäätiön uusi nelivuotinen strategiakausi. Strategiakaudella on kolme kehitysohjelmaa, joiden toteutumista mitataan erilaisin mittarein. Esimerkkejä mitattavien asioiden toteutumisesta vuonna 2020:

1. Päihdetyön muutokset

  • Sähköiset kansalaispalvelut tavoittivat vuonna 2020 keskimäärin 345 536 kävijää kuukaudessa, tavoitteena oli 400 000 kävijää.
  • OmaPäihdelinkkiin rekisteröityi vuoden 2020 aikana 3 955 palvelun käyttäjää, tavoitteena oli 3 500 käyttäjää.
  • Työelämän päihdehaittojen ehkäisytyössä Ota puheeksi -verkkokursseille rekisteröityi vuoden 2020 aikana 1 304 henkilöä, tavoitteena oli 1 200 henkilöä.
  • Rahapeliaiheisiin koulutuksiin osallistui vuoden 2020 aikana 202 sote-ammattilaista, tavoitteena oli 100 ammattilaista.

2. Läheistyö ja lapsen oikeudet

  • Toiminnassa kohdattiin vuoden 2020 aikana 611 aikuista ja 626 alaikäistä  läheistä. Tavoitteena oli 500 aikuista ja 600 alaikäistä läheistä.
  • Lasinen lapsuus -aiheisiin luentotilaisuuksiiin osallistui vuoden 2020 aikana 1 021 henkilöä, tavoitteena oli 500 henkilöä.
  • Nuortenlinkin päihdekasvatuskoulukampanjan kautta tavoitettiin vuoden 2020 aikana 936 oppilasta ja 26 opettajaa. Tavoitteena oli 500 oppilasta ja 20 opettajaa.

3. Osallisuus ja toimintakyvyn edistäminen

  • Haittoja vähentävässä kasvokkaisessa työssä tavoitettiin vuoden 2020 aikana 1 579 henkilöä, tavoitteena oli 1 380 henkilöä.
  • Katuklinikalla tehtiin vuoden 2020 aikana 328 hiv- ja C-hepatiittitestiä, tavoitteena oli 550 testiä.
  • Kuntouttavan työtoiminnan toimintakeskuksissa oli vuoden 2020 aikana 13 979 kävijää, tavoitteena oli 18 000 kävijää.

Tutustu A-klinikkasäätiön strategian tavoitteisiin.