Sähköiset palvelut reagoivat koronan haasteisiin vahvistamalla markkinointia ja verkostoyhteistyötä sekä innovoimalla tukea palveluvajeeseen. 

Etätyö voi olla riski päihteidenkäytön lisääntymiselle, joten työpaikat ja työntekijät tarvitsevat tietoa ja tukea. Päihdehaitat voivat jäädä piiloon, kun kasvokkaiset kohtaamiset puuttuvat ja yhteyksissä ollaan virtuaalisesti vain sovittuina aikoina. 
Tätä palveluvajetta paikkaamaan haettiin korona-avustusta hankkeeseen Sähköinen tietopaketti päihdehaitattomaan etätyöhön. Hanke käynnistyi kesäkuussa.

Päihdetiedon lisäksi tietopaketissa ohjattiin etätyöntekijöitä sähköiseen itsearviointiin, tarjottiin vinkkejä työn ja vapaa-ajan erottamiseen sekä mielen hyvinvointiin. Päihteitä käytetään usein rentoutumiseen, pahan olon poistamiseen tai siirtymäriittinä. 

Koronarajoitukset johtivat myös lomautuksiin, mihin hankkeessa oli varauduttu tuottamalla räätälöity tietopaketti työ- ja toimintakyvyn ylläpitoon, jotta työhön paluu onnistuisi. Osana toimintakyvyn ylläpitoa on kohtuus päihteidenkäytössä.

Paketissa on mielestäni hyviä, pohdittavia asioita työhyvinvoinnin kannalta yleisemminkin, vaikka päihteiden käyttö ei olisi ongelma.

Sähköisen tietopaketin tuotannossa asiantuntijatukena ja verkostona toimi Työturvallisuuskeskuksen Päihderyhmä, jonka jäsen A-klinikkasäätiö on.

Tietopaketista kerrottiin ja sitä jaettiin työpaikoille verkostojen tuella, uutiskirjeissä, webinaareissa, verkkosivuilla sekä suorissa työnantajakontakteissa. Työnantajia kannustettiin jakamaan tietopakettia työntekijöilleen, ja aineistot olivat suoraan ladattavissa puheeksioton sivuilta ja verkkokursseilta. 

Tieto sähköisestä tietopaketista päihdehaitattomaan etätyöhön saavutti arviolta 80 000 ihmistä vuonna 2020.

Organisaatioyhteistyöhön perustuvat puheeksioton verkkokurssit sote-ammattilaisille ja työpaikkojen avainhenkilöille ylsivät koronavuonna ennätystulokseen. Puheeksioton perusteet -verkkokurssille rekisteröityi 1 134 uutta sote-ammattilaista. Ota puheeksi päihteet työpaikalla -verkkokurssille rekisteröityi 170 uutta asiakasta. 

Verkkokurssien kokonaisvolyymi kipusi jo 6 131 kävijään. Kurssista koettu hyöty säilyi korkeana eli 4,5:ssä asteikolla 1–5.

Päihteiden puheeksiottoa verkkokursseineen kehitettiin yhteistyössä myös maakuntien kanssa. A-klinikkasäätiö ja Pohjois-Savo toimivat hankekumppaneina Tulevaisuuden sotekeskus -hankkeessa (POSOTE20), jossa kehitetään alueellista toimintamallia Siilinjärven pilottina. 

Keski-Pohjanmaalla puheeksioton verkkokurssitus käynnistettiin Soiten ENTER – Elämässä eteenpäin! -hankkeen kanssa. Verkkokurssi edistää puheeksioton osaamista, systemaattisuutta ja ehkäisevää päihdetyötä.

Opiskelijapalautteen perusteella Puheeksioton perusteet -verkkokurssi on motivoiva ja tarjoaa konkreettista tukea puheeksiottamisen haasteisiin työharjoitteluissa. (Tuomo Lyhty, lehtori, Diakonia-ammattikorkeakoulu) 

A-klinikkasäätiön Puheeksioton perusteet -verkkokurssi sopii hyvin lisäämään geronomi-opiskelijoiden valmiuksia toimia iäkkäiden ihmisten elämänlaatua haittaavan päihteiden käytön vähentämiseksi. Peliriippuvuutta ja huumeita käsittelevät lisäosat tulevat enenevässä määrin tarpeeseen myös vanhustyön puolelle. (Sirpa Granö, tuntiopettaja, Metropolia-ammattikorkeakoulu)

Verkkokurssi on tukenut opinnoissa läpikäytyjä sisältöjä, ja sen avulla opiskelijat ovat kerranneet ja täydentäneet alkoholinkäytön puheeksi ottoon liittyviä tietoja ja valmiuksia. Kurssin suorittamisesta opiskelijat ovat saaneet erillisen todistuksen. (Päivi Laihonen, lehtori, WinNova Hyvinvointi Rauma)