Tietopuu-sivustolla julkaistiin vuonna 2020 yhä monipuolisempia sisältöjä ja panostettiin erityisesti ajankohtaisia teemoja käsitteleviin artikkeleihin ja blogeihin. Tietopuussa julkaistiin vuoden 2020 aikana yhteensä 35 blogia, uutista tai ajankohtaisartikkelia.

Ajankohtaisuuteen satsaaminen tuotti tulosta. Tietopuu-sivuston kävijämäärät kasvoivat vuoteen 2019 verrattuna 51 %. 

Tietopuun sisältöjen tarkoituksena on tarjota ajankohtaista ja luotettavaa tietoa päihde- ja mielenterveystyön ja kehittämisen tueksi. Sivustolle kootaan tietoa erityisesti päihteitä käyttävien ja heidän läheistensä tarpeista, palveluvajeista sekä alan toimivista käytännöistä. 

Viime vuonna päihde- ja mielenterveystyön toimintaympäristöä tarkasteltiin ja valotettiin erityisesti koronapoikkeustilan vaikutuksia huomioiden. 

Kehittämissuunnittelija Pauliina Oksanen kuvaa Tietopuun sisällöntuottamisessa mieleenpainuvana kokemuksena koronatilanteeseen liittyvän haastattelun tekemisen matalan kynnyksen palveluihin.

"Haastattelin matalan kynnyksen toimijoita koronarajoitusten astuttua voimaan. Tilanne oli kaikille uusi. Pandemian edetessä matalan kynnyksen toiminnan tärkeys korostui."

Työn tuloksena syntyi blogiteksti Matalan kynnyksen päihdepalvelut koronavirusepidemian aikana.

Tieteellisen tiedon rinnalla Tietopuussa haluttiin välittää kokemusasiantuntijuuteen liittyviä näkökulmia, eettistä pohdintaa sekä alan työntekijöiden ja asiantuntijoiden näkemyksiä päihdepalvelujen nykytilasta ja kehittämistarpeista. Artikkeleissa käsiteltiin myös matalan kynnyksen palveluita, haittoja vähentävää työtä ja naiserityistä työotetta. 

"Tietopuun sisällöntuotannossa erityisen kiinnostavaa on ollut mahdollisuus päästä tutustumaan erilaisissa hankkeissa ja toiminoissa tehtävään työhön. Esimerkiksi kesällä pääsin haastattelemaan Naiset näkyviksi -hankkeen projektipäällikköä ja kokemusasiantuntijaa. Oli innostavaa kuulla, minkälaista työtä hankkeessa tehdään yhdessä vankilasta vapautuvien naisten kanssa", kehittämissuunnittelija Senja Peltola kertoo. 

Haastattelun pohjalta kirjoitettiin artikkeli Naiserityisessä väkivaltatyössä yhdistyy asiakastyö ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen.

Tietoa tarjotaan sivustolla käytännönläheisellä tavalla, jotta se olisi helposti hyödynnettävää. Viime vuonna tehdyn kävijäkyselyn mukaan sivuston hyödyllisyys koetaan korkeana. Arvioiden keskiarvo oli 4,3/5. 

Kävijäkyselyn vastausten perusteella Tietopuu koetaan myös luotettavaksi (keskiarvo 4,4/5) ja sen ajankohtaisuutta arvostetaan (keskiarvo 4,2/5).