Vietimme vuonna 2020 A-klinikkasäätiön 65-vuotisjuhlavuotta. Juhlimme tasavuosia yhteiskunnallisen keskustelun ja tiedon jakamisen merkeissä. 

Julkaisimme juhlavuoden kunniaksi verkkosivuillamme säätiön vuosikymmenistä kertovan katsauksen, joka sisältää myös runsaasti myös arkistojen kätköistä löytyneitä valokuvia. Alusta saakka työmme keskiössä on ollut ajatus siitä, että päihdeongelmien kanssa kamppailevia ihmisiä voi ja kannattaa auttaa ja että ihmisarvo kuuluu kaikille.

Viime vuoden käänsi päälaelleen koronapandemia, minkä vuoksi suurin osa seminaareiksi suunnitelluista tapahtumista siirtyi notkeasti verkkoon maksuttomiksi webinaareiksi. Järjestimme syksyllä 2020 juhlawebinaarien sarjan, jossa valotimme ajankohtaisia teemoja päihdetyön kentältä.

Juhlatapahtumien sarja sisälsi:

Päihdehuollon vaikuttavuus -seminaari. A-klinikkasäätiön valtuuskunta järjesti oikeusministeriön kanssa seminaarin päihdehuollon vaikuttavuuden arvioinnista.

Traumatietoinen työote -webinaari. A-klinikkasäätiön Völjyn ja Nea-osahankkeen webinaarissa käsiteltiin traumaattisten kokemusten yhteyttä asunnottomuuteen ja sitä, miten traumat otetaan huomioon asiakastyössä. 

Eettinen foorumi -webinaari. Säätiön koordinoiman eettisen toimikunnan järjestämässä webinaarissa pohdittiin päihde- ja mielenterveysasiakkaille järjestettävien sosiaali- ja terveyspalvelujen hankintaa teemalla ”Kilpailutusta vai kumppanuutta?”. 

Riippuvuudet nyt: Valoisaa työtä pimeässä verkossa -webinaari. Verkko-Vinkin, Dopinglinkin, Katuklinikan ja viestinnän järjestämässä webinaarissa valotettiin Tor-verkossa tehtävää haittoja vähentävää päihdetyötä. 

Asiakkaan asema ja oikeudet päihdehuollossa -seminaari. Säätiön valtuuskunnan ja oikeusministeriön seminaarissa tutkittiin taloudellisten, sivistyksellisten ja sosiaalisten oikeuksien toteutumista päihdehuollossa.

Kokemustieto ja -taito ammatillisen tiedon ja taidon rinnalla -webinaari. Säätiön ja A-klinikka Oy:n kokemusasiantuntija- ja vertaistyön ohjausryhmä Kovery järjesti kokemusasiantuntija- ja vertaistyön tulevaisuusfoorumin.

Juhlatapahtumiin ja moniin niissä pidettyihin esityksiin ja tallenteisiin voit tutustua edelleen juhlavuoden tapahtumakalenterissa. 

Poimimme myös tarinoita työstämme vuoden 2020 varrelta juhlavuoden sivustolle.