Vuosi 2020 oli Yhteispelillä!-hankkeen ensimmäinen toimintavuosi. Hanke järjesti sen aikana Espoossa ja Kymenlaaksossa 17 koulutusta ja infotilaisuutta liittyen rahapelihaittoihin ja niiden ehkäisyyn. 

Tilaisuudet tavoittivat yhteensä 328 sosiaali- ja terveysalan ammattilaista, kunta- ja järjestöalan toimijaa, rahapelaajaa ja rahapelaajan läheistä. 

Tilaisuuksien palautekyselyihin vastanneista 126 henkilöstä 94 % koki tilaisuuden hyödylliseksi, kokonaisarvosanan ollessa jopa 4,5 (asteikko 1–5). 

Todella hyvä, mielenkiintoinen ja tarpeellinen tilaisuus.

Koulutusten yhteydessä ammattilaisille jaetaan materiaaleja, jotka tukevat koulutuksia ja auttavat ammattilaisia ottamaan rahapelaamisen puheeksi omassa asiakastyössään. Palautekyselyyn vastanneista 86 % oli sitä mieltä, että koulutus rohkaisi heitä ottamaan rahapelaamisen puheeksi. 

Asiantuntijoiden lisäksi tärkeä rooli tilaisuuksissa on kokemusasiantuntijoilla, joilla on merkittävää omakohtaista kokemusta omasta tai läheisen ongelmallisesta rahapelaamisesta. Palautetta antaneista 93 % oli sitä mieltä, että kokemusasiantuntijan mukanaolo toi lisää antia tilaisuudelle.

Kokemusasiantuntijan mukanaolo toi ongelmalle kasvot.

Koronatilanne vaikutti järjestettyihin tilaisuuksiin siirtämällä koulutuksia suunnitelmista poiketen verkkoon. Palaute oli kuitenkin hyvää. Tilaisuuksiin osallistuneista 85 % oli sitä mieltä, että tilaisuus toimi hyvin verkossa. 

Kansalaisille suunnitellut infotilaisuudet jouduttiin perumaan, mutta loppuvuodesta järjestetyt rahapelaajien läheisille suunnatut webinaarit tavoittivat useita rahapelaajien läheisiä. Eräs läheiswebinaariin osallistunut kommentoi tilaisuutta näin: 

Nyt tiedän mistä voin hakea apua pelurille sekä itselle. Kokemusvideot ja -asiantuntijat hyviä. Kehitettävää en keksi, kaikki toimi hyvin.

Yhteispelillä!-hanke (2020–2022) kehittää Espoon ja Kymenlaakson alueille rahapelihaittojen ehkäisyn toimintamallia. Hanketta koordinoi A-klinikkasäätiö. Hankekumppaneita ovat Ehyt, Sosped, Sovatek-säätiö ja Sininauhaliitto.